Spółdzielnia Socjalna

BIOVALLEY

Spółdzielnia Biovalley to przedsiębiorstwo społeczne wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz łączące działalność gospodarczą z realizacją celów społecznych.

Misją Spółdzielni Biovalley jest wspieranie oraz inicjowanie innowacyjnych aktywności społeczno-gospodarczych prowadzonych przez zespoły międzypokoleniowe (wspierające seniorów i osoby 20+) oraz międzynarodowe (wspierające uchodźców) mających na celu powstanie i dystrybucję produktów polepszających warunki życia.

Spółdzielnia działa w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Kilka słów o Nas...

Nasza organizacja jest zorientowana na osiąganie bardziej celów społecznych niż finansowych.

Idea 3E – wprowadzamy do szpitali wyłącznie jednorazowe tekstylia. zintegrowany system  zarządzania tekstyliami 3E. System integruje ekologię, ekonomię  i epidemiologię. Obniżamy zużycie wody  poprzez zastosowanie technologii eliminującej wodę z procesu produkcyjnego i utrzymania produktów oraz koszt utylizacji produktów. Redukujemy ryzyka zakażeń epidemiologicznych z otoczenia pacjenta. Obniżamy koszty używania tekstyliów zabezpieczających funkcjonowanie  szpitali poprzez obniżenie kosztów odszkodowań, kosztów prania, kosztów leczenia zakażonych w szpitalu pacjentów i medyków, kosztów utylizacji odpadów, kosztów zarządzania magazynem tekstyliów i ich prania

Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo społeczne. Łączy działalność gospodarczą z realizacją celów społecznych i wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia socjalna działa w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Misja

Misją Spółdzielni Biovalley jest wspieranie oraz inicjowanie innowacyjnych aktywności społeczno-gospodarczych prowadzonych przez zespoły międzypokoleniowe (wspierające seniorów i osoby 20+) oraz międzynarodowe (wspierające uchodźców) mających na celu powstanie i dystrybucję produktów polepszających warunki życia.

Cele statutowe

    1. Celem Spółdzielni jest działanie na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 
    2. Spółdzielnia prowadzić może działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i pracowników oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 
    3. Celem spółdzielni jest również realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej powierzanych Spółdzielni przez jej członków oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;   
    4. Spółdzielnia realizuje swoje cele wymienione powyżej między innymi poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.

Pobierz Statut

  1.  

Nasze projekty

Pierwszym projektem Spółdzielni była bioaktywna myjnia samochodowa.
Projekt miał na celu stworzenie miejsca, które będzie pozytywnie oddziałowywać na środowisko w tym głównie wodę oraz pozwoli podjąć pracę osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Spółdzielnia dała pracę m.in. osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobom międzynarodowym oraz osobom długotrwale bezrobotnym.

Następnym projektem była produkcja medycznej odzieży jednorazowej.
Koncepcja stworzenia odzieży medycznej powstała wraz z przyjściem pandemii Covid-19.
Stan, w którym znalazł się cały świat natchnął nas do pomocy w walce z wirusem.
Zaprojektowaliśmy oraz wyprodukowaliśmy odzież medyczną m.in. maseczki, fartuchy, kombinezony niezbędne do ochrony przed zakażeniem dla osób udzielających pomoc oraz dla osób, które samodzielnie chciały chronić siebie oraz bliskich.
Dzięki temu projektowi nie tylko pomogliśmy w walce z wirusem ale również zapewniliśmy pracę Polskim szwalniom zagrożonym zamknięciem.

 

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową https://biovalley.pl/

Projekt stworzenia bioaktywnej włókniny powstał we współpracy z Politechniką Łódzką w roku 2021. 

Misią oraz głównym celem projektu jest podniesienie standardów higienicznych w szpitalach wśród personelu medycznego oraz pacjentów, a w kolejnym etapie eliminacja zagrożeń szpitalnych.

Projekt ten cechuje się wysoką innowacyjnością spośród tekstyliów na rynku medycznym.

Pierwszy automat powstał jako prototyp w ramach prac B+R Spółdzielni Biovalley oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji.
Celem projektu jest wprowadzenie maszyn z najbardziej potrzebnym asortymentem dla odwiedzających oraz pacjentów na rynek szpitalny.
Dodatkowo automaty zapewniają serwis recyklingowy chroniąc środowisko przed odpadami, tworząc czyste złoża antropogeniczne do recyklingu. 

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową https://venditex.eu/

Projekt stworzenia linii z ekologiczną pościelą turystyczną powstał z myślą o komforcie oraz bezpieczeństwie wszystkich turystów.
W oparciu o własne doświadczenia oraz obserwacje stworzyliśmy pościel, która jest zupełnie innowacyjnym rozwiązaniem w branży turystycznej.
Dzięki swoim parametrom i standardowi zapewnia wyższy poziom higieny użytkownikom.
Pościel jest również świetnym rozwiązaniem, które wspomaga ochronę środowiska poprzez wykluczenie procesu zużycia wody oraz środków chemicznych.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową https://yachtlinen.eu/

Scroll to Top